PledPharma har en innovativ, unik och integrerad läkemedelsutvecklingskompetens med fokus på att förbättra behandlingen av allvarliga sjukdomstillstånd med stort medicinskt behov där alternativa behandlingar saknas.

Senaste rapporten

21 februari, 2019

Senaste rapporten

8 april, 2019

Årsredovisning 2018

Kalender & kommande rapporter

6 maj, 2019

Kvartalrapport jan-mar

7 maj, 2019

Årsstämma 2018

27-28 maj, 2019

Introduce Investor days

21 augusti, 2019

Halvårsrapport jan-jun

5 september, 2019

Pareto Healthcare Conference

23 oktober, 2019

Kvartalsrapport jan-sep

18 februari, 2020

Bokslutskommuniké

Dela

Facebook
Twitter
LinkedIn
RSS

Kontakta oss

Adress: Grev Turegatan 11 C, 114 46 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@pledpharma.com