PledPharma har en innovativ, unik och integrerad läkemedelsutvecklingskompetens med fokus på att förbättra behandlingen av allvarliga sjukdomstillstånd med stort medicinskt behov där alternativa behandlingar saknas.

Senaste rapporten

11 november, 2020

Senaste delårsrapporten

30 mars, 2020

Årsredovisning 2019

Senaste presentationen

Kalender & kommande rapporter

11 november, 2020

Delårsrapport tredje kvartalet

9-23 november, 2020

Teckningsperiod nyemission

9-12 november, 2020

Handel med teckningsrätter

11 december, 2020

Extra bolagsstämma

17 februari, 2021

Bokslutskommuniké

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Grev Turegatan 11 C, 114 46 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@pledpharma.com