Bolagsstyrning

Kommande bolagsstämma

Kommande årsstämma kommer att hållas den 23 april, 2020.

Kallelse till bolagsstämma sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats samt meddelas via pressmeddelande. Att kallelse har skett annonseras i Svenska Dagbladet.
Kallelse till årsstämma sker tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma sker tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Dela

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Grev Turegatan 11 C, 114 46 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@pledpharma.com