Investerare

Läkemedelsutvecklare med potential

Aktiekapitalets utveckling

ÅrHändelseFörändring av antal aktierFörändring av aktiekapital, SEKTotalt antal aktierTotalt aktiekapital, SEKKvotvärde per aktie, SEK   
2006Nybildning100 000100 000100 000100 0001,00
2007Nyemission88 00088 000188 000188 0001,00
2008Nyemission18 80018 800206 800206 8001,00
2009Nyemission25 85025 850232 650232 6501,00
2010Nyemission68 66668 666301 316301 3161,00
2011Fondemission-301 316301 316602 6322,00
2011Nyemission46 81393 626348 129696 2582,00
2011Split12 880 773-13 228 902696 2580,05
2011Nyemission7 018 873369 41420 247 7751 065 6720,05
2013Nyemission1 687 31488 80621 935 0891 154 4780,05
2014Nyemission1 687 31488 80623 622 4031 243 2840,05
2014Nyemission4 724 480248 65728 346 8831 491 9410,05
2015Nyemssion/TO42 0002 21128 388 8831 494 1520,05
2016Nyemission20 277 7731 067 25248 666 6562 561 4040,05

Aktiekapital

Aktiekapitalet per den sista december 2017 uppgick till 2 561 403,89 SEK fördelat på 48 666 656 aktier med ett kvotvärde om cirka 0,05 SEK per Aktie. Bolaget har endast utgivit aktier av ett aktieslag och samtliga utestående aktier är fullt betalda. PledPharmas bolagsordning anger att aktiekapitalet ska uppgå till lägst 650 000 SEK och högst 2 600 000 SEK samt att antalet aktier ska uppgå till lägst 13 000 000 aktier och högst 52 000 000 aktier.
Vid bolagsstämma berättigar varje aktie till en (1) röst. Varje aktie ger lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

Kalender & kommande rapporter

11 november, 2020
Delårsrapport tredje kvartalet

28 oktober, 2020
Extra bolagsstämma

Visa fler händelser

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Grev Turegatan 11 C, 114 46 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@pledpharma.com