Investerare

Optionsprogram

PledPharma har två optionsprogram utestående.

Ett program som löper 2017-2020 om 1 526 500 tecknade teckningsoptioner där varje teckningsoption medför rätt till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 26 kronor per aktie.

Ett program som löper 2018-2021 om 779 500 teckningsoptioner där 385 000 hade tecknats vid utgången av 2018 till samma teckningsvillkor.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar aktiekapitalet med 115 300 SEK genom utgivande av 2 306 000 aktier, vilket vid fullt utnyttjande skulle motsvara en utspädning om 4,5 %.

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Grev Turegatan 11 C, 114 46 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@pledpharma.com