Investerare

PledPharma avslutar fas III-programmet POLAR i det tredje kvartalet

6 april, 2020

PledPharma AB (STO: PLED) meddelade idag att företaget har beslutat att stänga fas III-programmet POLAR med läkemedelskandidaten PledOx®, med målsättning att avsluta datainsamling i det tredje kvartalet. Därefter följer en grundlig utvärdering av effekt och säkerhet för att besluta framtiden för PledOx. Beslutet togs efter en rekommendation från den oberoende Drug Safety Monitoring Board (DSMB) att stoppa studierna på grund av ett antal allvarliga allergiska reaktioner som observerats efter upprepad dosering. Företagets kliniska program med den andra läkemedelskandidaten, Aladote®, som administreras som singeldos, påverkas inte.

Tidigare i mars beslutade PledPharma att pausa rekrytering och dosering av patienter i POLAR-programmet. Beslutet följde interaktioner med den franska läkemedelsmyndigheten ANSM och det clinical hold som utfärdades av US Food and Drug Administration (FDA) tidigare under året och berodde på några få observerade biverkningar relaterade till CNS. PledPharma vidhåller sin bedömning att dessa biverkningar inte är relaterade till PledOx, något som också stöds av DSMB och ytterligare en oberoende extern utvärdering av dessa fall. Vid ett möte i mars rekommenderade POLAR-programmets oberoende Drug Safety Monitoring Board (DSMB) att programmet skulle stoppas på grund av ett antal allvarliga allergiska reaktioner som observerats efter upprepad dosering.

“Allergiska överkänslighetsreaktioner är inte ovanliga i samband med platinabaserad cellgiftsterapi. DSMB-rekommendationen antyder dock att det finns en ökad risk för patienter behandlade med PledOx. Vi arbetar för närvarande för att bättre förstå varför dessa allergiska överkänslighetsreaktioner inträffar tillsammans med oxaliplatin och varför de uppstår efter upprepad dosering”, säger PledPharmas Chief Medical Officer Stefan Carlsson, M.D., Ph.D.

Patienter som för närvarande är randomiserade i POLAR-programmet kommer att fortsätta med sina schemalagda besök och procedurer förutom dosering av studieläkemedel fram tills dess att datainsamlingen avslutas i det tredje kvartalet. POLAR-programmet med PledOx, som utvecklas för att minska nervskador i samband med cellgiftsterapi, består av två studier, POLAR-A och POLAR-M, med målet att randomisera 700 patienter. POLAR-A inkluderar patienter som genomgår adjuvant cellgiftsbehandling mot tjock- och ändtarmscancer och var fullrekryterad i december 2019. POLAR-M inkluderar patienter som genomgår cellgiftsbehandling mot metastaserad tjock- och ändtarmscancer och är inte full rekryterad. Totalt har 590 patienter randomiserats i POLAR-programmet, varav 420 har genomgått mer än sex behandlingscykler och cirka 250 mer än nio cykler. Mängden av data som samlas in möjliggör en grundlig utvärdering av effekt och säkerhet, samt en bedömning av nyttan/risken för PledOx, för att utvärdera om det är motiverat med ytterligare aktiviteter för att hitta en väg framåt för PledOx för behandling av nervskador i samband med cellgiftsterapi.

Det fortsatta utvecklingsprogrammet med Aladote, som utvecklas för att minska leverskador orsakade av paracetamolförgiftning, påverkas inte av DSMB-rekommendationen och den tidiga nedstängningen av POLAR-programmet. Aladote administreras som en singeldos, varefter inga allvarliga allergiska reaktioner har observerats. En fas I/IIa Proof-of-Principle-studie har framgångsrikt avslutats. En registreringsgrundande fas II/III-studie planeras.

“Patienternas säkerhet i våra kliniska studier är vårt viktigaste ansvar. Naturligtvis är det tidiga avslutandet av POLAR-programmet ett stort bakslag för oss. I denna svåra situation med COVID-19 pandemi, kommer vi koncentrera oss på insamlingen av återstående data och hur vi bäst kan använda resultaten från POLAR-studierna för att potentiellt stödja framtida kliniska prövningar, eftersom vi vidhåller vår syn att nervskador i samband med cellgiftsterapi fortfarande är ett stort medicinskt behov. Fokus på Aladote och de kommande regulatoriska interaktionerna och den kliniska studien kvarstår. För Aladote är det betryggande att notera att inga allvarliga allergiska reaktioner har observerats efter administrering av en singeldos med PledOx”, säger PledPharmas VD Nicklas Westerholm.

PledPharma är välfinansierat för att fortsätta utvecklingen av sin kliniska portfölj, med cirka 255 miljoner SEK i likvida medel redovisade vid utgången av 2019.

En telefonkonferens kommer att hållas den 6 april kl. 14:00. Inringningsdetaljer och länkar bifogas nedan:
Weblink – Link
SE: +46856642706
UK: +443333009035
US: +18335268396

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Grev Turegatan 11 C, 114 46 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@pledpharma.com