Investerare

PledPharma offentliggör prospekt i samband med listbyte på Nasdaq Stockholm

29 oktober, 2019

PledPharma AB (publ) meddelade den 16 oktober 2019 att Nasdaq Stockholms bolagskommitté godkänt att bolagets aktier upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Det prospekt som upprättats i samband med listbytet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på PledPharmas hemsida, www.pledpharma.se.

Första dag för handel på Nasdaq Stockholm är den 31 oktober 2019 och sista handelsdag på Nasdaq First North Growth Market är den 30 oktober 2019. Aktien kommer fortsatt att handlas under samma ticker (PLED) och ISIN-kod (SE0003815604). Det sker ingen kapitalanskaffning eller emission av nya aktier i samband med listbytet, och aktieägare i PledPharma behöver inte vidta några åtgärder.

Pareto Securities AB och Advokatfirman Lindahl KB har agerat finansiell respektive legal rådgivare till PledPharma i samband med noteringen.

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Grev Turegatan 11 C, 114 46 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@pledpharma.com