Investerare

PledPharmas läkemedelskandidat Aladote® uppmärksammad på en av världens största leverkonferenser

12 april, 2019

Stockholm, 12 april 2019. I samband med dagens muntliga presentation av proof of principle-studien med Aladote® på den globala vetenskapliga konferensen EASL ILC har konferensarrangören valt att uppmärksamma studieresultaten med ett pressmeddelande till media och det internationella vetenskapliga samfundet som en av dagens höjdpunkter.

EASL ILC, också känd som The International Liver Congress, är en av de globalt största vetenskapliga konferenserna inom Hepatologi (leversjukdomar) och pågår den 10-14 april i Wien, Österrike. Dr James Dear, ansvarig prövningsledare svarar för den muntliga presentationen tillsammans med PledPharmas CMO, dr Stefan Carlsson. Dr James Dear, en internationellt ledande expert inom behandling av paracetamolförgiftning, var prövningsledare för proof of principle-fas Ib/IIa-studien som utfördes vid Royal Infirmary of Edinburgh och The Queen’s Medical Research Institute, University of Edinburgh. Presentationen kan följas live på konferensens hemsida. Presentations detaljer – tid, datum och presentations lokal på EASL ILC: kl16:30–16:45, 12 April 2019, Lehar 4.

”Det är mycket glädjande att EASL (The European Association for the Study of the Liver) väljer att uppmärksamma vår Aladote® studie och dess resultat på detta extraordinära sätt. Vi ser det som ytterligare en bekräftelse att Aladote® resultaten genererar stort intresse för att potentiellt kunna möta det medicinska behovet vid paracetamolförgiftning utöver dagens standardbehandling” säger Nicklas Westerholm, vd PledPharma.

Länk till EASL:s pressmeddelande: https://ilc-congress.eu/press-release/calmangafodipir-may-reduce-liver-injury-after-paracetamol-overdose-final-results-from-the-pop-trial/

Länk till live webcast: https://easl.meta-dcr.com/ilc2019/channels

För ytterligare information, kontakta:
Yilmaz Mahshid, Finansdirektör
Tel. 072 231 68 00
Yilmaz.mahshid@pledpharma.se

PledPharma i korthet
PledPharma är ett innovativt, unikt och integrerat läkemedelsutvecklingsbolag, fokuserad på att förbättra behandlingen av handikappande och livshotande sjukdomstillstånd. Bolagets längst framskridna projekt PledOx® utvecklas för att minska nervskador i samband med cellgiftsbehandling. Ett globalt fas III-program pågår. Aladote® utvecklas för att minska risken för akut leverskada i samband med paracetamolförgiftning. En proof-of-principle studie i patienter med paracetamolförgiftning har framgångsrikt genomförts och utgör nu grunden för den fortsatta utvecklingen. PledPharma (STO:PLED) är listat på Nasdaq First North. Erik Penser Bank är Certified Adviser (tfn 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se). För mer information, se www.pledpharma.se.

Om Aladote®
Aladote® är en ”first-in-class” läkemedelskandidat som utvecklas för att minska leverskador till följd av paracetamolförgiftning. Aladote® har i relevanta prekliniska studier visat god effekt även i det tidsfönster där behandling med N-acetylcystein (NAC) inte längre fungerar tillfredsställande (>8 timmar). En proof of principle studie i patienter med paracetamolförgiftning för att förebygga akut leversvikt har framgångsrikt slutförts. Aladote® har beviljats särläkemedelsstatus i USA.

Paracetamol är ett av det mest använda läkemedlet i världen vid behandling av feber och smärttillstånd, men samtidigt ett av de läkemedel som oftast överdoseras – avsiktligt eller oavsiktligt. Avsiktlig överdosering av paracetamol är en av de vanligaste metoderna vid självmordsförsök. När alltför stora mängder paracetamol bryts ner i levern, bildas den skadliga metaboliten NAPQI, som kan orsaka akut leversvikt. Den befintliga behandlingen vid överdosering (NAC) är som effektivast om den ges inom åtta timmar efter intag av paracetamol. För patienter som anländer till sjukhus senare än så finns idag inget väl fungerande behandlingsalternativ.

Dela

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Grev Turegatan 11 C, 114 46 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@pledpharma.com