Investerare

Positiva prekliniska resultat med PledOx presenteras på årliga mötet för Peripheral Nerve Society

26 juni, 2020

PledPharma AB (STO: PLED) meddelade idag att positiva prekliniska resultat med PledOx® kommer att presenteras som en poster vid årliga mötet för Peripheral Nerve Society (PNS) den 27 juni, som i år hålls helt virtuellt på grund av Covid-19-pandemin. Resultaten bekräftar skyddande effekten av PledOx® vid oxaliplatin-inducerad perifer neuropati.

Postern, med titeln Neuroprotective Effect of PledOx in Oxaliplatin-Induced Peripheral Neurotoxicity in Mouse Models, kommer att publiceras i ett abstract-supplement till Journal of the Peripheral Nervous System (JPNS). Det kommer också att finnas ett virtuellt poster-forum med möjlighet att interagera med medförfattaren Dr. Alessia Chiorazzi, University of Milano-Bicocca, Monza, Italien, som ingår i forskarteamet vilket leds av professor Guido Cavaletti vid Experimental Neurology Unit and Milan Center for Neuroscience. Professor Cavaletti är en av PledPharmas vetenskapliga rådgivare och samarbetspartners.

Den prekliniska oxaliplatin-studien bekräftar en skyddande effekt av PledOx (calmangafodipir) mot oxalplatin-inducerad neuropati i tunna nervfibrer. Administrering av PledOx i en dos av 5 mg/kg förhindrar oxaliplatin-inducerad mekanisk allodyni, köld hyperalgesi och minskningen av intraepidermala nervfiberdensiteten.

”Vi är mycket glada för dessa resultat, som indikerar en skyddande effekt mot oxaliplatin-inducerad neuropati på patologisk nivå, och är i överensstämmelse med de beteendemässiga resultaten”, säger Nicklas Westerholm, VD, PledPharma.

PledOx studeras för att minska nervskador i samband med cellgiftsbehandling i fas III-programmet POLAR. Företaget tillkännagav den 6 april att det har beslutat att stänga POLAR-programmet i förtid, med målsättning att avsluta datainsamling under tredje kvartalet. POLAR-programmets nuvarande status är som följer: Totalt 590 patienter av de planerade 700 patienterna har randomiserats, patienter som för närvarande är inskrivna i POLAR-programmet kommer att fortsätta med sina schemalagda studieprocedurer, medan de inte får studieläkemedlet, förrän datainsamling avslutas. Helheten av data som genereras möjliggör en grundlig utvärdering av effektivitet och säkerhet samt en bedömning av nyttan/risken med PledOx.

2020 Annual Meeting of Peripheral Nerve Society (PNS) virtuella posterforum startar lördagen den 27 juni 2020 klockan 16.00 CEST, och kommer att vara öppen för de deltagande under en 30-dagarsperiod. Den 27 juli arkiveras alla abstracts på PNS hemsida och är endast tillgängliga för läsning för medlemmar. Länk: (https://www.pnsociety.com/i4a/pages/index.cfm?pageid=3431)
Abstract-nummer: 1221 poster 0148_Chiorazzi

Professor Cavalettis forskningsgrupp har också gjort en preklinisk studie med paklitaxel som en del av PledPharmas utvärdering av potentiell utökning av indikationer för PledOx. De initiala resultaten från denna studie är blandade och ytterligare utvärderingar pågår.

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Grev Turegatan 11 C, 114 46 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@pledpharma.com