Om PledPharma

PledPharma har en innovativ, unik och integrerad läkemedelsutvecklingskompetens med fokus på att förbättra behandlingen av allvarliga sjukdomstillstånd med stort medicinskt behov där alternativa behandlingar saknas.

Om PledPharma

PledPharma är ett läkemedelsutvecklingsbolag med en unik och integrerad läkemedelsutvecklingskompetens som foku­serar på att förbättra behandlingen av allvarliga sjukdomstill­stånd med stort medicinskt behov.

PledOx® är en ”first-in-class” läkemedelskandidat, avsedd för förebyggande av nervskador i samband med cellgiftsterapi. Fas III-programmet stängdes nyligen med målsättning att avsluta datainsamling i det tredje kvartalet 2020.

Aladote® är en ”first-in-class” läkemedelskandidat som utvecklas för att minska akuta leverskador till följd av paracetamolförgiftning. En proof of principle-studie har framgångsrikt slutförts och designen av nästkommande studie är under färdigställande. Aladote har beviljats särläkemedelsstatus i USA.

PledPharma har huvudkontor i Stockholm. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista (STO:PLED), sedan 31 oktober 2019.

PledOx®

- skyddar nerver

Skydd mot de nervskador som ofta uppkommer i samband med cellgiftsterapi.

Aladote®

- skyddar levern

Förebygger akut leversvikt vid paracetamolförgiftning.

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Grev Turegatan 11 C, 114 46 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@pledpharma.com