Om PledPharma

Organisation

PledPharma har en liten men för ändamålet effektiv och erfaren organisation med ett kunskapsintensivt nätverk.

Bolaget har en innovativ, unik och integrerad läkemedelsutvecklingskompetens med fokus på att förbättra behandlingen av allvarliga sjukdomstillstånd med stort medicinskt behov.

Gedigen kompetens i hela läkemedelsutvecklingskedjan

En ny företagsledning tillsattes 2017 med ansvar för att utveckla PledPharmas förmåga att skapa de bästa förutsättningarna för att vidareutveckla läkemedelskandidaterna. Bolagets egen kompetens har stärkts och är gedigen inom hela värdekedjan, från tidig klinisk utveckling till att kunna ta läkemedelskandidater till framgångsrik registrering.

Medarbetarna har sammantaget omfattande erfarenhet inom preklinisk och klinisk läkemedelsutveckling, strategisk regulatorisk kompetens (regulatory affairs, såväl FDA som EMA och PMDA), finansiering och investeringar (förståelse för investerarkrav på en hållbar affär), CMC (kemi, tillverkning och kontroll av aktiva läkemedelssubstansen), planering och projektledning av kliniska studier, inköp, projektledning samt samarbete med partners såsom API-tillverkare (aktiva läkemedelssubstansen), CRO (Contract Research Organization, kontraktsforskningsbolag) och patentering.

För att klara komplex läkemedelsutveckling med en relativt liten egen organisation krävs utöver kompetens och erfarenhet även flexibilitet och en god samarbetsförmåga. Medarbetarna är organiserade i tvärfunktionella team som ger förutsättning till helhetssyn och ökade möjligheter att ta utvecklingsprojekten hela vägen. PledPharma hade i början av 2019 nio anställda. Bolaget anlitar även konsulter och samarbetspartners i takt med behov av specifik kompetens.

Partnerval viktiga

Som ett mindre läkemedelsbolag är kvalitativa partners en viktig förutsättning för utvecklingsprojekten och för att attrahera kvalificerade partners läggs energi på att bygga goda relationer och skapa motivation.

Samarbetsavtal är tecknade med bland andra följande partners:

  • Recipharm, för storskalig läkemedelstillverkning
  • Chiltern och Covance, etablerade CRO-aktörer
  • Porter, Wright, Morris & Arthur, patentombud och legal partner USA

Strategiska partnerskap

Det sker även strategiska samarbeten med experter och partners. I Aladote®-projektet har PledPharma ett strategiskt samarbete med Dr James Dear, en internationellt ledande expert inom behandling av paracetamolförgiftning. Dr. Dear har varit prövningsledare för Proof of principle-fas Ib/IIa-studien som utfördes vid sjukhuset Royal Infirmary of Edinburgh och The Queen’s Medical Research Institute vid University of Edinburgh.

I PledOx®-projektet har bolaget ett partnerskap med det japanska läkemedelsbolaget Solasia Pharma som är delaktiga i fas IIIprogrammet genom att inkludera bl.a. japanska patienter. De ansvarar också för kontakten med den japanska läkemedelsmyndigheten (PMDA). Den asiatiska delen av fas III-programmet finansieras fullt ut av Solasia. Samarbetet innebär möjlighet att väsentligen öka den kommersiella potentialen för PledOx®.

En organisation med tydliga värderingar

PledPharma är en liten organisation med den flexibilitet som det möjliggör. Arbetet baseras också på följande värderingar:
• Vi är resultatdrivna med tydliga mål och hög etik.
• Vi arbetar som ett lag som samarbetar tvärfunktionellt med varandra och partners där vi tar vara på vår omfattande kompetens och erfarenhet.
• Vi är modiga och utmanar status quo.

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Grev Turegatan 11 C, 114 46 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@pledpharma.com