Om PledPharma

PledPharma har en innovativ, unik och integrerad läkemedelsutvecklingskompetens med fokus på att förbättra behandlingen av allvarliga sjukdomstillstånd med stort medicinskt behov där alternativa behandlingar saknas.

Patent och varumärken

PledPharma har en aktiv patentstrategi som omfattar alla viktiga geografiska marknader. PledPharma har lämnat in fem patentansökningar som syftar till ett exklusivt marknadsskydd och breda kommersiella rättigheter för tillverkning och användning av PLED-baserade läkemedel i ett stort antal länder.

Ansökningarna täcker inte bara de första produkterna och den initiala kliniska tillämpningen utan även ett brett spektrum av andra tillämpningar, liksom produktionsmetoder och formuleringar för PledPharmas produkter och eventuella försök från konkurrenter att skapa generiska produkter.

PledPharmas portfölj av patent utvidgas med nya ansökningar och godkännanden allt eftersom ansökningar processas och nya innovationer görs, t.ex. avseende formuleringar och nya tillämpningsområden. Totalt har 16 länder godkänt PledPharmas patentansökningar. Den först inlämnade patentansökan har hittills godkänts i USA, Kanada, EU, Kina, Hong Kong, Ryssland, Australien, Sydkorea, Indien, Israel och Japan, med patentskydd fram till 2028. Den andra ansökan är hittills godkänd i EU, Sydafrika, Sydkorea, Kanada, Israel, Japan, Mexico, Ryssland och Australien med patentskydd till 2030. Den tredje ansökan som är den mest centrala i patentportföljen, avser den aktiva substansen i läkemedelskandidaterna PledOx® och Aladote®, är godkänd i USA, Kina, (inklusive Hong Kong och Macau), Indien, Japan, EU, Australien och Ryssland. Patentets giltighetstid sträcker sig till december 2032. Den fjärde ansökan har gått in i nationell fas och beräknas ge ett patentskydd till oktober 2033. Den femte patentansökan som publicerades under 2017 avser kombinationsprodukter för att behandla akut leversvikt och andra levertillstånd. De första fyra patentfamiljerna är av relevans för PledOx®, medan patent 2, 3 och 5 är av betydelse för Aladote®.

PledPharma följer noga utvecklingen kring sina immateriella rättigheter inom alla relevanta områden och följer också konkurrerande teknologier och företag. Patentstrategin för immateriella rättigheter har utvecklats i nära och långvarigt samarbete med PledPharmas externa amerikanska patentombud.

PledPharma har varumärkesskydd för varumärket PledOx® sedan 2010 och för Aladote® sedan 2015.

Om patent

En patentansökan måste sändas in i alla länder/regioner där man önskar få patentet godkänt. Här granskas och beviljas/avslås ansökan av de enskilda patentmyndigheterna. Patentet gäller för en begränsad tid, i allmänhet i 20 år, räknat från det datum PCT ansökan sändes in. Nedan ges en schematisk översikt av patenteringsförfarandet, på en 20-årig tidskala.

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Grev Turegatan 11 C, 114 46 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@pledpharma.com