Pipeline

Två läkemedelskandidater i långt framskridna kliniska faser

Pipeline

PledOx®

PledOx® (calmangafodipir) är en ”first-in-class” läkemedelskandidat, den första i sitt slag avsedd för förebyggande av nervskador i samband med cellgiftsterapi, utan att påverka anti-cancereffekten negativt. En fas III-studie är påbörjad.

Läs mer

Aladote®

Aladote® en ”first-in-class” läkemedelskandidat som utvecklas för att minska leverskador till följd av paracetamolförgiftning.
En proof of principle studie, fas Ib/IIa har framgångsrikt slutförts och nästkommande studies design är genomförd och en fas II/III studie planeras inledas mitten av 2020.

Läs mer

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Grev Turegatan 11 C, 114 46 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@pledpharma.com