Pipeline

Välmeriterat advisory board för Aladote®

Advisory Board – Aladote®

Richard C. Dart, MD, PhD

Richard C. Dart MD, PhD

Laura James, MD

Laura James MD

Peter De Paepe, MD, PhD

Peter De Paepe MD, PhD

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Grev Turegatan 11 C, 114 46 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@pledpharma.com