Pipeline

Stort behov då behandling saknas för sent inkomna fall av paracetamolförgiftning

Marknaden

Paracetamol – världens till antalet mest sålda läkemedel.

Under 2012 uppgick användningen av paracetamol till 150 miljarder doser* varav 19 miljarder i USA som är den enskilt största marknaden. I Sverige är paracetamol den verksamma substansen i kända varumärken såsom Alvedon, Panodil och Citodon. Den amerikanska läkemedelsmyndigheten U.S. Food and Drug Administration (FDA) har vid flera tillfällen beskrivit paracetamolförgiftning som ett växande problem och olika åtgärder såsom begränsad tillgänglighet, minskad tablettstyrka eller mindre förpackningar, har föreslagits för att minska risken för förgiftningar.

Även i Sverige har åtgärder tagits för en minskad tillgänglighet i livsmedelsbutiker och på bensinstationer, då antalet överdoseringar har ökat markant på senare tid. Under 2012 sjukhusbehandlades ca 1 500- 2 000 personer för paracetamolöverdos i Sverige. Levertransplantation utförs på enstaka patienter och är mycket kostsamt för sjukvården och innebar ett stort ingrepp och lidande for patienten.

Problemet med NAC–behandling (se mer under avsnitt Behandling av paracetamolförgiftning och leversvikt) är att dess effekt gradvis avtar och efter 15 timmar så är motmedelseffekten mer eller mindre borta. Enligt ledande kliniker och forskare inom paracetamolförgiftning och vetenskaplig litteratur så uppskattas andelen sent inkomna patienter (efter 8 timmar) till mellan 25 och 30 procent av alla fall av paracetamolförgiftning. Detta motsvarar enbart i USA ca 20-24 000 patienter årligen som skulle ha behov av en behandling som har effekt under ett längre tidsfönster än 8 timmar.

Idag finns det inga substanser på marknaden eller i klinisk fas, vad PledPharma känner till, som riktar sig till dessa patienter. PledPharmas läkemedelskandidat Aladote® har därför potential att bli det ledande läkemedlet inom detta angelägna område.

Höga kostnader

Kostnaden för behandling av paracetamolförgiftade patienter är mycket hög eftersom de kräver intensivvård och i vissa fall så är levertransplantation den enda möjligheten att rädda livet på patienten. En behandling som kan häva sent inkomna förgiftningsfall skulle ha en stor potential att rädda liv och även kunna spara sjukvårdskostnader för samhället.

Marknadspotential för Aladote

IMS Health Capital beräknar att behandlingskostnaden i USA för sent inkomna (>8h) patienter uppgår till ca 240 MUSD årligen.

Dela

Facebook
Twitter
LinkedIn
RSS

Kontakta oss

Adress: Grev Turegatan 11 C, 114 46 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@pledpharma.com