Pipeline

PledOx®

PledOx® (calmangafodipir) är en ”first-in-class” läkemedelskandidat, avsedd för förebyggande av nervskador i samband med cellgiftsterapi, utan att påverka dess anti-cancereffektnegativt.

Vid cellgiftsbehandling uppstår störning i cellernas mitokondrier, kroppens kraftverk med en viktig roll i ämnesomsättningen. Cellernas egna skydd räcker inte till mot de reaktiva syre/kväveföreningar som bildas på grund av cellgiftsbehandlingen vilket leder till nervskador. Läkemedelskandidaten PledOx® innehåller den aktiva substansen calmangafodipir som är en lättlöslig liten enzymliknande molekyl som relativt enkelt tas upp i en cell (LowMEM, Low Molecular Enzyme Mimetics). Genom att efterlikna det kroppsegna enzymet mangan superoxiddismutas (MnSOD) förstärker PledOx® cellernas egna skydd och har därför förmågan att förebygga biverkningarna i form av nervskador. PledOx® har i fas IIb studien PLIANT visat potential att minska skadeverkningarna på nerverna i händer och fötter av denna mitokondriella dysfunktionen.

Potential att ingå i standardbehandling

PledOx® har potential att bli standardbehandling för att förebygga nervskador av cellgiftsbehandling, då som en förbehandling inför en cellgiftsterapi. Patienten ges PledOx® via dropp innan cellgiftsbehandlingen påbörjas. Den utgör ingen extra belastning för patienten då det sker i samband med den sedan länge etablerade förebyggande premedicineringen som verkar antiinflammatorisk (kortikosteroider) och motverkar illamående (antiemetika).

Effektiv behandling mot nervskador vid cellgiftsbehandling saknas Idag saknas effektiv förebyggande behandling mot nervskador i samband med cellgiftsbehandling, både i förebyggande och botande syfte. PledOx® är den första läkemedelskandidaten av sitt slag, ”first in class”, som har kommit längst i klinisk utveckling för att kunna erbjuda patienter skydd mot dessa nervskador. Fas III-programmet stängdes nyligen med målsättning att avsluta datainsamling i det tredje kvartalet 2020. Därefter följer en grundlig utvärdering av effekt och säkerhet för att besluta framtiden för PledOx.

Enbart symtomlindring erbjuds

Det finns inga godkända behandlingar av nervskador och de som erbjuds är egentligen avsedda för annan behandling och verkar mer symtomlindrande till skillnad mot PledOx®. Bland dessa läkemedel återfinns duloxetine (Cymbalta®), tricykliska antideprerssiva, gabapentin samt pregabalin (Lyrica®). Dessa läkemedels verkan är generellt mer ångestdämpande och/eller smärtlindrande. Orsaken till neuropatier behandlas med andra ord ej och kan vara i sin tur förbunden med biverkningar såsom bland annat illamående, trötthet eller försämrad kognition.

Utmaningar vid cancerbehandling med oxaliplatin, m fl

Bestående livskvalitetspåverkande nervskador i händer och fötter

Vid behandling av cancer med cellgiftsbehandlingar baserade på oxaliplatin, m fl (se faktaruta), kan olika biverkningar tillstöta på grund av cellgiftet. En av de vanligaste biverkningarna är att sensoriska nerver påverkas i framför allt händer och fötter (CIPN – Cellgiftsinducerad perifer neuropati). Patienten kan uppleva stickningar och/eller domningar i händer och fötter. Omfattningen är stor, 40 – 60 procent av de cellgiftsbehandlade får denna typ av nervskada under och upp till tre månader efter behandlingen. Sju år efter behandling har 20 – 30 procent fortfarande symtom såsom känselbortfall i händer och fötter. Utöver smärtor påverkas finmotoriken ock känseln i händerna och risken för fallskador ökar.

Cancerbehandlingen minskas eller avbryts

De nervskaderelaterade biverkningarna gör att cancerbehandlingen i flera fall måste minskas i antal doser eller avbrytas, vilket försämrar möjligheterna till optimal behandling.

Nervskador vanlig i samband med cellgiftsbehandling

PledPharma bedriver initialt kliniska studier på nervskador i samband med cellgiftsbehandling av tjock- och ändtarmscancer som idag är den tredje mest diagnostiserande cancertypen och incidensen förväntas att växa med 60% fram till 2030. Det är en form av cancer där cellgiftsterapi fortsätter att vara standardbehandling. Den uppmärksammade behandlingsformen immunonkologi (IO) där IO-läkemedel aktiverar kroppens eget immunförsvar för att bekämpa cancern har visat positiva effekter vid t ex lymfom, leukemi och melanom men få tjock- och ändtarmscancerpatienter har de specifika mutationer för vilka IO-läkemedlen är speciellt effektiva.

 

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Grev Turegatan 11 C, 114 46 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@pledpharma.com