Pipeline

Fas III-programmen – POLAR-M och POLAR-A

Fas III-studien POLAR

Det globala fas III-programmet för PledOx® består av två dubbelblinda, randomiserade, placebo-kontrollerade studier – POLAR-M och POLAR-A och kommer totalt inkludera 700 patienter i USA, Europa och Japan.

Första patienten inkluderades i november 2018 och rekrytering beräknas vara klar inom 10-12 månader. Bolaget bedömer rekryteringstakten som fullt realistisk grundat på uppdaterade genomförbarhetsstudier samt stort intresset från behandlande kliniker.

POLAR-M kommer inkludera 420 patienter som behandlas med cellgifter mot metastaserad tjock-och ändtarmscancer och ska genomföras i Europa, Asien och USA. Den första patienten har nu inkluderats i USA.

POLAR-A omfattar 280 patienter som genomgår adjuvant cellgiftsbehandling mot tjock- och ändtarmscancer och kommer genomföras i Europa och Asien. Patientinklusionen till POLAR-A förväntas påbörjas under innevarande kvartal.

Dela

Facebook
Twitter
LinkedIn
RSS

Kontakta oss

Adress: Grev Turegatan 11 C, 114 46 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@pledpharma.com