Pipeline

PledOx® bedöms ha stor marknadspotential

Marknaden

Stort behov …

PledOx® testas initialt för förebyggande av neuropati hos patienter med tjock- och ändtarmscancer, den tredje vanligast förekommande cancerformen med ökande antal drabbade. Nya fall av tjock- och ändtarmscancer uppgår årligen till 1,8 miljoner enligt WHO Globocan, 2018. Antalet insjuknade varierar i olika regioner av världen. Cirka 53 procent av alla fall av tjock- och ändtarmscancer diagnostiseras i västländerna, men antalet ökar även i de asiatiska länderna. Trenden är en fortsatt ökning med cirka 60 procent fram till 2030 beroende på att befolkningen blir äldre samt en ökad utbredning av riskfaktorer för att utveckla tjock- och ändtarmscancer, såsom diabetes och fetma. Cirka 700 000 patienter i USA, EU-5 och Japan behandlas idag med läkemedel mot tjock- och ändtarmscancer, varav cirka 225 000 behandlas med en cellgiftsbehandling innehållande oxaliplatin.

… med stora kommersiella möjligheter …

Antalet behandlingscykler med oxaliplatin uppskattas idag till cirka 1,5 miljoner årligen i USA, EU-5 och Japan. Marknadsundersökningen under 2018 med läkare och betalare i US och EU3 indikerar en potential för prissättning av PledOx® på omkring 1 000 USD/cykel. Nivåerna varierar nationellt beroende på ersättningssystem; via försäkring, offentlig vård eller en blandning därav. Då PledOx® är avsett att ingå i varje behandlingscykel har läkemedelskandidaten en potential att utgöra en så kallad blockbuster, dvs ett läkemedel med ett maximalt försäljningvärde överstigande en miljard dollar årligen.

… även i andra cancerformer

PledOx® bedöms ha stor potential att i framtiden användas även vid behandling av andra cancersjukdomar vilka behandlas med andra cellgifter (exempelvis övriga platiner och taxaner) som också orsakar nervskador (CIPN). PledOx® skulle på så sätt kunna erbjuda fler patienter en tumörbehandling med färre biverkningar och bibehållen livskvalitet.

Det är framförallt cellgifterna oxaliplatin och paklitaxel som ger upphov till nervskador medan omfattningen är lägre i kombinationer av övriga platiner (såsom carboplatin, cisplatin) och taxaner (såsom docetaxel). Om PledOx® även kan förebygga nervskador orsakade av paklitaxel bedöms marknadspotentialen i princip att fördubblas på dessa marknader jämfört med bara effekt mot oxaliplatin-orsakade nervskador. Det finns således ett stort potentiellt kommersiellt värde i att utvidga till andra cellgiftsbehandlingar där nervskador som biverkning är vanlig.

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Grev Turegatan 11 C, 114 46 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@pledpharma.com