Pipeline

PledOx® bedöms ha stor marknadspotential

Marknaden

Potentiell miljardmarknad i USD

PledOx® testas initialt för förebyggande av neuropati hos patienter med tjock- och ändtarmscancer. Sett till USA, EU-5 och Japan är det årligen cirka 700 000 patienter som behandlas med läkemedel mot tjock- och ändtarmscancer, varav cirka 225 000 som behandlas med oxaliplatin.

Antalet cykler av oxaliplatin årligen uppskattas till cirka 1.5 miljoner. Marknadsundersökningar som PledPharma gjort med läkare och betalare i USA och EU3 indikerar en potential för prissättning av PledOx® omkring 1000 USD/cykel, där den kommersiella produktionskostnaden (COGS) för PledOx® torde kunna understiga 5%. Den pågående utvecklingen av PledOx® inom tjock- och ändtarmscancer utgör således en signifikant kommersiell möjlighet.

PledOx® bedöms ha stor potential att användas även vid behandling av andra cancersjukdomar som till exempel lungcancer och bröstcancer vilka behandlas med andra cellgifter (exempelvis övriga platiner och taxaner) för att ge behövande patienter möjlighet till förbättrad behandling med färre biverkningar och ökad livskvalitet.

Dela

Facebook
Twitter
LinkedIn
RSS

Kontakta oss

Adress: Grev Turegatan 11 C, 114 46 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@pledpharma.com